Tabook .1.—3.10. 2020

název výstavy: Vyprávění obrazem

místo: truhlárna

anotace:

Výstava obrazů a dřevěné plastiky výtvarníka Martina Kuriše na Tabooku 2020. Výstavu tvoří 12 obrazů z let 2009 až 2019. Jedná se o výběr  malby, která je průřezem autorovy vypravěčské tvorby.. Téma samoty, která rámuje letošní ročník festivalu, je výrazným motivem v autorově tvorbě. Obrazy spadají do jednotlivých výtvarných cyklů, které byly publikovány většinou v rámci edice Fakulty umění a designu UJEP, kde autor působí jako pedagog. Jsou to cykly s názvem Navarana, Lola, Baryk nebo nedokončený Modrák. Potřeba samoty je pro autora – malíře nutností. Svědčí o tom i jeho asketický způsob života v malé osamělé vesnici v severních Čechách. V obrazech se však neobjevuje pouze motiv samoty nebo osamění. Jsou tam i témata rodiny, přátelství, dětství nebo lásky. Autor v obrazech vypráví to, co prožívá a vidí kolem sebe. Je to svým způsobem deníkové vyprávění. Na obrazech se objevují členové jeho rodiny, děti z okolí, krajina kterou autor denně prochází. Kompozice obrazů tvoří události, které se odehrály nebo se mohly odehrát napříč životem. Nejen motiv samoty, která může být i nádherná, rezonuje skrze tuto výstavu s divákem Tabooku 2020. Součástí výstavy je také wokshop pro veřejnost.