Bajaja / studentská loutková inscenace

Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem a Univerzita J. E. Purkyně si vás dovolují pozvat na slavnostní premiéru nové loutkové hry studentského loutkového divadla Fakulty umění a designu.

Premiéra představení se bude konat ve čtvrtek 4. 12. 2014 v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem Dopoledne proběhnou dvě představení pro děti ze ZŠ. První od 9.00 a druhé od 11.00 hod.
Představení pro veřejnost je od 18.00 hod.