Martin Kuriš

Pohřížen do svého blízkého okolí

v sobotu 1.6.2019 v 15 hodin na zámku Klenová.

2.6 – 1.9. 2019