Kontakt:

info@kuris.cz

Martin Kuriš

Narozen 30.10.1973 v Kutné Hoře.
Studia na Gymnáziu v Praze a na Akademii výtvarných umění – obor malba. V rámci vysokoškolského studia absolvuje další dvouleté studium na UMPRUM – Pedagogické minimum. Po studiu odjíždí do severních Čech, kde žije dodnes. Pracuje jako výtvarník a jako pedagog. Působí ve svém ateliéru v Příbrami u Verneřic. Maluje, vystavuje a učí v Čechách i v zahraničí. Jeho domovskou školou se stává Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Nejprve vyučuje na Pedagogické fakultě a později na Fakultě umění a designu kresbu, malbu a dřevořezbu.
Jeho výtvarný vývoj vycházel z malby, která měla často narativní – vyprávěcí formu. Vznikající obrazy se po jisté časové periodě zacyklily a staly se podkladem pro jeho autorskou knižní tvorbu. Martin Kuriš je autorem několika knižních titulů, které jsou převážně směřovány pro dospívající mládež. Tyto ojedinělé publikace se staly i námětem pro loutkové inscenace, které nastudoval a veřejně uvedl s dětským nebo studentským souborem. V jeho loutkovém divadle se střetává výtvarná a dramatická tvorba s pedagogikou a výchovou.
V roce 2006 studuje na KALD DAMU v Praze mimořádné studium scénografie. Od roku 2007 je v doktorském studijním programu Teorie výtvarné výchovy na PF UJEP v Ústí nad Labem. Téma jeho disertační práce je Uplatnění loutkového divadla ve výchově a vzdělávání. Doktorské studium úspěšně zakončí v roce 2013. V témže roce absolvuje studium Základy dětského divadla při NIPOS ARTAMA.
Martin Kuriš je bytostný malíř, ale jeho výtvarný vývoj ho dovedl přes loutkové divadlo až k prostorové tvorbě. Vedle obrazů vznikají i dřevěné figurální plastiky, které jsou nedílnou součástí jeho práce. Cesta ke dřevu, jako k materiálu vychází z autorova železného vývoje, který zásadně ovlivňuje i prostředí, v kterém Martin Kuriš žije. Byla to jeho volba přijmout s rodinou asketický způsob života v ústraní malé zapomenuté vesnice v severních Čechách.