Název: Martin Kuriš – Monografie 1997-2017 / Martin Kuriš – Monograph 1997-2017
Autor: Martin Kuriš
Autoři kurátorských textů: Michal Koleček, Veronika Marešová, Lucie Šiklová
Klíčová slova: monografie, výtvarné umění, Martin Kuriš, FUD, GASK, GKK, student, česko-anglická publikace
Formát: 225 x 320 mm, na výšku
Edice: Monografie
Fotografie: Martin Polák, Radek Jandera, Tamara Malinská, Adam Pavlíček, Ondřej Janek, Pavel Matoušek, Zdeněk Čvančara

Překladatel: překlad autorových textů Melvyn Clarke , překlad kurátorských textů Stephan von Pohl
Jazyková korektura: korektura českých textů Tomáš Stejskal, korektura anglických textů Melvyn Clarke, Stephan von Pohl
Grafická úprava a sazba: Jakub Konupka
Tisk: PBTisk
Vydání: první
Počet stran: 320
Náklad: 300 ks
ISBN: ISBN 978-80-7561-139-0
Cena: 750 kč
Objednávejte na: kurism@seznam.cz
Vydavatel: Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie Klatovy Klenová a Martin Kuriš

Anotace: Monografie výtvarníka Martina Kuriše je publikace, která zahrnuje obrazovou a textovou tvorbu autora v průřezu let 1997 až 2017. Obsahuje tři základní kapitoly s třemi kurátorskými texty. Jednotlivé kapitoly se dále dělí na výtvarné cykly, které vznikaly v průběhu tohoto období. Publikace zahrnuje takřka 300 barevných reprodukcí obrazů a soch. Dále autorův text, který se váže k daným obrazovým cyklům. Monografie je česko-anglická a je vhodná nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro mládež a studenty všech úrovní škol.