Publikace BLAU

Vazba: V2

Formát: 270×192 cm

Náklad: 200 ks

Počet stran: 184

Překlad: Daniel Schnitzspahn

Korektura textu: Frank Eckhardt

Vydala: ve spolupráci s autorem Edice FUD UJEP

Rok vydání: 2023

ISBN: 978-80-7561-396-7 (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem).

ISBN: 978-3-947103-15-7  (riesa efau Kulturen Forum)

Cena: 350 kč

Objednávky publikace na emailu: kurism@seznam.cz

Vydáno za laskavé podpory: Česko-německého fondu budoucnosti, Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a riesa efau Kultur Forum Dresden

Click here to add your own text