sudetská rapsodie

Micaela Thelenová / Martin Kuriš

09.12.2015 – 20.1.2016

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s., Ústí nad Labem

Vernisáž 9. 12. 2015 od 18 hodin v Galerii Emila Filly, Jateční 49, Ústí nad Labem.
Výstava potrvá do 20. ledna 2016.